Onderzoek AMC naar medicatie bij ADHD

ePOD is een wetenschappelijk onderzoeksproject naar de effecten van medicijnen op de hersenen in ontwikkeling. ePOD is een studie naar de effecten van methylfenidaat dat bij ADHD wordt voorgeschreven. Bij jongeren is nog niet veel bekend over de effecten en bijwerkingen van dit medicijn en dus is het van groot belang dat dit onderzoek wordt gedaan. ePOD is een samenwerkingsverband tussen het AMC en de Bascule in Amsterdam, Triversum in Alkmaar en meerdere PsyQ vestigingen.

Voor wie is deze website?

Deze website is voor behandelaren die een patiënt willen aanmelden en voor patiënten die overwegen aan de studie deel te nemen.